Skip to content

AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini www.marionainteriorisme.com corresponen a Mariona Coll Risco  (en endavant Mariona Coll Risco), amb CIF 41547119B, domiciliada Ronda Ferran Puig 4 – tel. 660730099, a/e mariona.collrisco@gmail.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Mariona Coll Risco, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. Mariona Coll Risco presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Mariona Coll Risco n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Mariona Coll Risco, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de Mariona Coll Risco ni dels clients de Mariona Coll Risco sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.marionainteriorisme.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Mariona Coll Risco actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Mariona Coll Risco manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Mariona Coll Risco fins a la confirmació expressa d’una comanda.

Mariona Coll Risco no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.